อาณาจักรมายากับปัญหา Climate Change

maya

 

นักโบราณคดีพบหลักฐานชิ้นใหม่ที่พิสูจน์ว่า อาณาจักรชนเผ่ามายาที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้ว อาจล่มสลายไปเพราะ ‘การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ’

ปริมาณน้ำฝนที่เคยใช้เป็นหลักฐานการค้นคว้าศึกษาอาณาจักรของชนเผ่ามายา มาคราวนี้นักโบราณคดีเปลี่ยนมาศึกษาลักษณะหินงอกหินย้อยในถ้ำใกล้กับเมืองโบราณ Uxbenka ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเบลิซ โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า ‘Uranium-thorium dating’ โดยการวัดปริมาณไอโซโทปของก๊าซออกซิเจน ที่จะแปรผันตามปริมาณน้ำฝน

ดักลาส เคนเน็ท นักธรณี โบราณคดีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียล  นักเขียนของงานค้นคว้าทางโบราณคดีชิ้นนี้กล่าวว่า ในยุคก่อนคลาสสิคมายา ประมาณ ค.ศ. 450 ถึง 660  นั้นถือว่าช่วงนั้นอาณาจักรมายา “มีฝนตกชุกมากเป็นพิเศษ”  และ “มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น การทำการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น”

ต่อมาเมื่ออาณาจักรเผชิญความแห้งแล้ง นักโบราณคดีได้เปรียบเทียบบันทึกสภาวะอากาศ กับหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับสงครามของชาวมายา เพราะโดยพื้นฐานชาวมายามักจารึกเหตุการณ์ร้ายๆ ลงบนหินประหนึ่งอนุสาวรีย์ และบนหินก็ปรากฎบันทึกถึงความแห้งแล้งและการทำสงครามระหว่างเมืองต่างๆ

“ราว ค.ศ. 660 มีสิ่งบ่งชี้ถึงความตึงเครียดกดดันในสังคมที่แทบมาพร้อมๆ กับภาวะแห้งแล้งอดอยาก”  ดร.เคนเน็ทกล่าว

ทั้งนี้เมืองต่างๆ ของอาณาจักรมายาเชื่อมถึงกันหมด หากแต่ละแห่งก็ยังมีระบบปกครองแยกเป็นอิสระจากกัน เมื่อแหล่งทรัพยากรของตนเริ่มร่อยหรอ แต่ละเมืองจึนหันมารบพุ่งกันเองเข้าหาอีกฝ่ายทันที

หลังจากผ่านไปนับร้อยๆ ปี “โครงสร้างทางสังคมของอาณาจักรมายาจึงมั่นคงในที่สุด” ดร.เคนเน็ทกล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้อาณาจักรมายาได้ล่มสลายลงจริงๆ ในช่วง ค.ศ. 800 ถึง 900

 

 

ที่มา nytimes.com

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะอาณาจักรมายากับปัญหา Climate Change

Related Posts

ความเชื่อ

พ่อขา การเป็นคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมไม่ใช่เรื่องผิดจริงหรือคะ หนูน่ะแทบจะหมดความอดทนเวลาเพื่อนที่โรงเรียนกล่าวหาหนู “อีเย็น…เธอเป็นพวกหัวเก่าอนุรักษ์นิยม”

‘ซิลิคอน วัลเลย์’ เสี่ยงจมน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบวกกับที่ตั้งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอาจทำให้ศูนย์บัญชาการไอทีโลกอย่างซิลิคอน วัลเลย์ จมน้ำภายในไม่กี่สิบปี