ประเด็นก็คือ # 2

ประเด็นก็คือ มันเป็นการ์ตูนซีเรียส(?)ที่ยึดครองสองหน้ากระดาษในนิตยสารตลกเบาสมอง(?!?!)

ประเด็นก็คือ

ประเด็นก็คือ มันเป็นการ์ตูนซีเรียส(?)ที่ยึดครองสองหน้ากระดาษในนิตยสารตลกเบาสมอง(?!?!)