Accountability ตัวลบที่หายไปในสมการคอร์รัปชัน

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 อธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการบริหาร WAY เข้าร่วมพูดคุย TDRI Talk ในงานเปิดตัวหนังสือ สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย ณ Multifunction Hall ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยขาดวัฒนธรรมการรับผิดรับชอบ (accountability) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังในสังคม

ในศาลทหารละครโรงใหญ่

นิทรรศการ 'ใครๆ ก็ไปศาลทหารได้' จัดขึ้นที่อาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 จัดโดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ภายในงานรวบรวมข้อมูลและความรู้มานำเสนอเกี่ยวกับการใช้ศาลทหารพิจารณาคดีการเมืองของพลเรือน และมีละครจำลองสถานการณ์การพิจารณาคดีในศาลทหารด้วย

‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน? นุชนารถ แท่นทอง

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมไทย ข้อมูลระบุว่า คนรวยเพียงไม่กี่คนถือครองทรัพยากรใเทียบเท่าคนจำนวนมหาศาล เป็นที่มาของวงเสวนา ‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ โดยองค์การ Oxfam เพื่อตั้งคำถามไปสู่ทางหาคำตอบว่า มีวิธีใดบ้าง ที่จะลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำไปสู่ความเท่าเทียมได้ โดย นุชนารถ แท่นทอง พูดแทนคนจนในฐานตัวแทนจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค

‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ สฤณี อาชวานันทกุล

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมไทย ข้อมูลระบุว่า คนรวยเพียงไม่กี่คนถือครองทรัพยากรใเทียบเท่าคนจำนวนมหาศาล เป็นที่มาของวงเสวนา ‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ โดยองค์การ Oxfam เพื่อตั้งคำถามไปสู่ทางหาคำตอบว่า มีวิธีใดบ้าง ที่จะลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำไปสู่ความเท่าเทียมได้ โดย สฤณี อาชวานันทกุล ชวนคุยในประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ อธิคม คุณาวุฒิ

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมไทย ข้อมูลระบุว่า คนรวยเพียงไม่กี่คนถือครองทรัพยากรใเทียบเท่าคนจำนวนมหาศาล เป็นที่มาของวงเสวนา ‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ โดยองค์การ Oxfam เพื่อตั้งคำถามไปสู่ทางหาคำตอบว่า มีวิธีใดบ้าง ที่จะลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำไปสู่ความเท่าเทียมได้ โดย อธิคม คุณาวุฒิ ย้อนกลับไปตั้งต้นกับคำถามซึ่งเป็นชื่อของงานเสวนาว่า ‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’

‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมไทย ข้อมูลระบุว่า คนรวยเพียงไม่กี่คนถือครองทรัพยากรใเทียบเท่าคนจำนวนมหาศาล เป็นที่มาของวงเสวนา ‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ โดยองค์การ Oxfam เพื่อตั้งคำถามไปสู่ทางหาคำตอบว่า มีวิธีใดบ้าง ที่จะลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำไปสู่ความเท่าเทียมได้ โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ช่วยสะท้อนมุมมองการแก้ปัญหาจากภาครัฐในหลายประเด็น

คดีอุ้มทอม hate crime และวลี ‘กูไม่รู้จัก แต่กูเกลียดมึง’

จากคดี 'อุ้มทอม' หรือ 'คดีสุภัคสรณ์' เป็นที่มาของวงคุยเพื่อเข้าใจคำว่า 'hate crime' หรือความรุนแรงที่เกิดจากความเกลียดชัง การอุ้มฆ่า-อุ้มหาย ที่ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อถามหากันว่า ยังมีความเกลียดชังอะไรอีกบ้าง ที่เรา 'คิด' ว่ามันไม่มีอยู่จริง