ผู้ชายในฝัน เพศนอกขนบ และเกษตรเปลี่ยนแปลง

นำเสนอผลงานวิจัย 4 ชิ้น ดังนี้ 'การเรียนรู้จริยธรรมสื่อสารมวลชนผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสื่อละครโทรทัศน์' ของ ดร.โสรยา งามสนิท, ภาพตัวแทน 'ผู้ชายในฝัน' ในละครโทรทัศน์แนวโรมานซ์ ของ นลินทิพย์ เนตรวงศ์, 'อารมณ์กะเทย การหัวเราะเยาะอำนาจที่สร้างความหมาย คุณค่าของความเป็นเพศและความตลกในสังคมไทย' ของ เอกชัย แสงโสดา 'รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรสู่การทำเกษตรอินทรีย์' ของ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์

ประวัติศาสตร์ไม่ได้เดินย้อนหลัง แต่ว่ายวนไม่รู้จบ

เก็บความจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ 'มองย้อน 3 เหตุการณ์เดือนพฤษภา มองไปข้างหน้าอนาคตสังคมไทย' เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 มองย้อนเหตุการณ์สำคัญในเดือนพฤษภาคมสามเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ 2535 การล้อมปราบ 2553 และรัฐประหาร 2557 ผ่านมุมมองของคนสามรุ่น

ยังไม่ลืม พฤษภา’53 ประเทศนี้มีคนตาย

เหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองเมษายน-พฤษภาคม 2553 ล่วงมาแล้ว 7 ปีเต็ม ผู้กระทำผิดยังคงไม่ได้รับการลงโทษ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและไม่อาจหวนคืน คือ มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รวมทั้งสิ้น 94 คน เราขอบันทึกรายนามบุคคลผู้ล่วงลับไว้ ณ ที่นี้ เพื่อรำลึกและย้ำเตือนว่า พวกเขาเหล่านี้จะไม่ถูกลืม

คำตอบที่สุดปลายรุ้ง: ความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศใด

สิ่งสำคัญมากกว่าการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศก็คือ ‘บ้าน’ บ้านที่แท้จริง และเป็นอนาคตของลูกหลาน ไม่ว่าเขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือมีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องเพศสภาพ บ้านที่แสนอบอุ่น ต้องไม่ใช่แค่เพียงมอบความรัก แต่ยังต้องมอบความเข้าใจในความเป็นมนุษย์

เปิดใจนักเขียนญี่ปุ่น “เพราะมีความหวัง…ฉันจึงเขียนหนังสือเพื่อเด็ก”

“เหตุไฉนเราถึงเขียนหนังสือเพื่อเด็กๆ?” ฟังมุมมองของ 3 นักเขียนหญิงชาวญี่ปุ่น ผู้อุทิศตัวเองให้กับการเขียนหนังสือเพื่อเด็กและวรรณกรรมเยาวชน กับภารกิจในการมอบความทรงจำให้กับเด็กๆ ที่จะต้องคงไว้ซึ่งความหวังบางอย่าง

สุขภาพแรงงานเพื่อนบ้าน อยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

วงคุยที่ชวนถกเถียงว่า 'ร่าง' ยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560-2564 ที่ถูกเขียนขึ้น เป็นการคิดจากกรอบปัญหาที่ซับซ้อนในแต่ละพื้นที่หรือไม่ และจะถูกนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้แรงงานเพื่อนบ้านเข้าสู่ระบบหลักประกันได้มากและสะดวกขึ้นจริงหรือไม่

เพศทางเลือกในสถานศึกษา: เรายอมรับจริงหรือเปล่า?

4 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ ‘เพศทางเลือกในสถานศึกษา ปัญหา บทบาท และแนวทางปฏิบัติในงานแนะแนว’ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเพศทางเลือกและบทบาทของครูในโรงเรียน

Accountability ตัวลบที่หายไปในสมการคอร์รัปชัน

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 อธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการบริหาร WAY เข้าร่วมพูดคุย TDRI Talk ในงานเปิดตัวหนังสือ สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย ณ Multifunction Hall ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยขาดวัฒนธรรมการรับผิดรับชอบ (accountability) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังในสังคม