เปิดใจนักเขียนญี่ปุ่น “เพราะมีความหวัง…ฉันจึงเขียนหนังสือเพื่อเด็ก”

“เหตุไฉนเราถึงเขียนหนังสือเพื่อเด็กๆ?” ฟังมุมมองของ 3 นักเขียนหญิงชาวญี่ปุ่น ผู้อุทิศตัวเองให้กับการเขียนหนังสือเพื่อเด็กและวรรณกรรมเยาวชน กับภารกิจในการมอบความทรงจำให้กับเด็กๆ ที่จะต้องคงไว้ซึ่งความหวังบางอย่าง

สุขภาพแรงงานเพื่อนบ้าน อยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

วงคุยที่ชวนถกเถียงว่า 'ร่าง' ยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560-2564 ที่ถูกเขียนขึ้น เป็นการคิดจากกรอบปัญหาที่ซับซ้อนในแต่ละพื้นที่หรือไม่ และจะถูกนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้แรงงานเพื่อนบ้านเข้าสู่ระบบหลักประกันได้มากและสะดวกขึ้นจริงหรือไม่

เพศทางเลือกในสถานศึกษา: เรายอมรับจริงหรือเปล่า?

4 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ ‘เพศทางเลือกในสถานศึกษา ปัญหา บทบาท และแนวทางปฏิบัติในงานแนะแนว’ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเพศทางเลือกและบทบาทของครูในโรงเรียน

Accountability ตัวลบที่หายไปในสมการคอร์รัปชัน

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 อธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการบริหาร WAY เข้าร่วมพูดคุย TDRI Talk ในงานเปิดตัวหนังสือ สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย ณ Multifunction Hall ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยขาดวัฒนธรรมการรับผิดรับชอบ (accountability) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังในสังคม

ในศาลทหารละครโรงใหญ่

นิทรรศการ 'ใครๆ ก็ไปศาลทหารได้' จัดขึ้นที่อาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 จัดโดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ภายในงานรวบรวมข้อมูลและความรู้มานำเสนอเกี่ยวกับการใช้ศาลทหารพิจารณาคดีการเมืองของพลเรือน และมีละครจำลองสถานการณ์การพิจารณาคดีในศาลทหารด้วย

‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน? นุชนารถ แท่นทอง

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมไทย ข้อมูลระบุว่า คนรวยเพียงไม่กี่คนถือครองทรัพยากรใเทียบเท่าคนจำนวนมหาศาล เป็นที่มาของวงเสวนา ‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ โดยองค์การ Oxfam เพื่อตั้งคำถามไปสู่ทางหาคำตอบว่า มีวิธีใดบ้าง ที่จะลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำไปสู่ความเท่าเทียมได้ โดย นุชนารถ แท่นทอง พูดแทนคนจนในฐานตัวแทนจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค

‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ สฤณี อาชวานันทกุล

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมไทย ข้อมูลระบุว่า คนรวยเพียงไม่กี่คนถือครองทรัพยากรใเทียบเท่าคนจำนวนมหาศาล เป็นที่มาของวงเสวนา ‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ โดยองค์การ Oxfam เพื่อตั้งคำถามไปสู่ทางหาคำตอบว่า มีวิธีใดบ้าง ที่จะลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำไปสู่ความเท่าเทียมได้ โดย สฤณี อาชวานันทกุล ชวนคุยในประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ