มหากาพย์จำนำข้าว ไทม์ไลน์จากสภาสู่วันพิพากษาคดี

2,194 วันนับจากวินาทีนับจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถึงวันพิพากษาคดีจำนำข้าว รายทางของเรื่องราวเกี่ยวข้องกับใคร เกิดอะไรขึ้นบ้าง เรารวบรวมหมุดหมาย ทบทวนให้เห็นเส้นเรื่องและนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

‘แม่’ ระหว่างบรรทัด

ในโลกจริง 'แม่' มีบทบาททางสังคมแบบหนึ่ง เป็นผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดู ไปจนถึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม มองที่เรื่องราวของ 'แม่' ในวรรณกรรม นี่คือตัวอย่างผู้สวมบทบาทแม่แตกต่างกันสี่คน ทั้งหมดนี้สามารถแสดงเนื้อแท้ระหว่างบรรทัดในงานวรรณกรรมได้อย่างน่าสนใจ

จรรยาบรรณอาจารย์อยู่ตรงไหน

จากการสำรวจระเบียบข้อบังคับในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ล้วนมีเงื่อนไขให้บุคลากรและคณาจารย์ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงมีข้อกำหนดว่าด้วยบทลงโทษอย่างชัดเจนหากมีผู้ใดฝ่าฝืน เว้นเสียแต่ว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับนั้นจะเสื่อมความหมายไปเสียแล้ว

Right to Die: ชีวิตฉัน ขอดับมันเอง

มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องการสิทธิ์ในการใช้ชีวิต แต่จำนวนไม่น้อยต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึงความตาย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้ชีวิตทนทรมานอยู่กับอาการทางจิตเวชจนความต้องการมีชีวิตดับมอดไป นี่คือเรื่องของการเรียกร้อง right to die 'สิทธิ์ในการตาย'

Interns Beware: การฝึกงานดีจริงหรือ?

เมื่อการฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าแรงแต่แลกกับประสบการณ์กำลังถูกตั้งคำถามว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ เมื่อการฝึกงานไม่ใช่สิ่งที่นักศึกษาทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ด้วยภาระและค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องแบกรับเองตลอดระยะเวลาที่ต้องฝึกงาน ทำให้หลายคนต้องทิ้งโอกาสที่หวังไว้ และยิ่งถีบให้ช่องว่างการเข้าถึงงานในอนาคตหลังเรียนจบเป็นไปได้ยากกว่าเดิม

World War I: รักระหว่างรบ

ในสงคราม ชายทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหาร ชายชาว LGBT ทุกคนต้องออกไปรับใช้ชาติ แต่เมื่ออดีตสังคมยังต่อต้านความหลากหลายทางเพศ ทหารเหล่านั้นจึงออกมาลุกขึ้นสู้ นำมาสู่ขบวนการเรียกร้องสิทธิชาวเกย์อย่างทุกวันนี้