ลูกชายของทะเล

'ลูกชายของทะเล' ภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นลำดับที่ 3 ของ way documentary กับเรื่องราวของชาวประมงที่หมู่บ้านคั่นกระได จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเพียงเรื่องการหาปลา แต่ยังเก่งกาจในการอนุรักษ์ทรัพยากรหน้าบ้านของตัวเอง

ออน เดอะ โร้ด

'ออน เดอะ โร้ด' ภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นลำดับที่ 2 ของ way documentary