ชาตินี้ตอนบ่ายๆ

สารคดีคัดสรรหลากเรื่องราวจากนิตยสาร Way ที่น่าจะเกิดตั้งแต่ชาติก่อน

พูดดีๆ

รวมบทสัมภาษณ์จากปากคนที่พูดแต่เรื่องดีๆ ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร WAY