เมื่อก่อนก็ยังดีๆ อยู่หรอก

รวมเล่มการ์ตูนหน้ากลางดังเงียบๆ โดย โจ้-ศิลา บัวเพชร ใน WAY Magazine เพิ่มตอนพิเศษที่เขียนใหม่เพื่อเล่มนี้โดยเฉพาะ!

ชาตินี้ตอนบ่ายๆ

สารคดีคัดสรรหลากเรื่องราวจากนิตยสาร Way ที่น่าจะเกิดตั้งแต่ชาติก่อน

พูดดีๆ

รวมบทสัมภาษณ์จากปากคนที่พูดแต่เรื่องดีๆ ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร WAY