ใต้พรม TPP (ตอน2) : คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ใต้พรม TPP (ตอน2) : คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค หรือ TPP  ที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วม ในอีก 2 ปี หลายความตกลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเรื่อง พืชผล,การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ และ ยา

*************************

image

อารยา คงแป้นใต้พรม TPP (ตอน2) : คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง