New Economic Model

neweconomic-frontCV

 

ในวาระที่บ้านเมืองอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบหน้าสิ่วหน้าขวาน WAY OF BOOK ขออนุญาตนำเสนอแสงสว่างเล็กๆ ลำหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจกับสภาพปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยหนังสือที่มีชื่อว่า NEW ECONOMIC MODEL: กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย

‘กับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ (Middle-Income Trap) เป็น ข้อวินิจฉัยอาการจับไข้ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยตกลงไปในกับดักดังกล่าวคืออะไร การจะหาสาเหตุของโรคย่อมไม่อาจทำความเข้าใจเพียงมิติทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว เพราะทุกมิติย่อมสอดร้อยเชื่อมโยงกันประหนึ่งความเชื่อมโยงระหว่างดอกไม้กับดวงดาว

หนังสือเล่มนี้คือการวินิจฉัยที่มาของโรคทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลพวงจากโครงการวิจัยเรื่อง ‘โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ’ ของนักวิจัยในสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับนักวิจัยที่มีความสามารถนอกสถาบันในการสังเคราะห์และเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการกับปัญหาเชิงโครงสร้าง อาทิ การพัฒนาคน การดูแลแรงงานนอกระบบ การส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม การสร้างระบบสวัสดิการที่เหมาะกับไทย การปฏิรูปการดูแลสุขภาพ เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้พยายามนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยชุดดังกล่าว ผ่านบทสัมภาษณ์ขนาดยาวพร้อมข้อมูลอ้างอิงเชิงลึก โดยกองบรรณาธิการนิตยสาร WAY

ด้วยความหวังว่าเราจะเดินทางผ่านยุคมืดไปด้วยกัน

 

อ่านสารบัญประกอบการตัดสินใจซื้อ

สมชัย จิตสุชน
ความป่วยไข้ของประเทศไทย

นณริฏ พิศลยบุตร
เสือเศรษฐกิจติดจั่น ไม่ตาย…แต่เลี้ยงไม่โต

อัมมาร สยามวาลา
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
โรงเรียนและโรงงาน ตื่นจากฝันร้ายด้วยการพัฒนาความรู้ควบคู่ทักษะ

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
จากการศึกษาถึงนวัตกรรม ความรางเลือนของอนาคตไทย

กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์
Green Growth: สร้างมาตรฐานสีเขียวบนโลกใบเดียวกัน

ธานี ชัยวัฒน์
Inclusive Growth: อุดมคติใหม่ในโลกทุนนิยม

ประจักษ์ ก้องกีรติ
ประชาธิปไตยบนเส้นขนานการขจัดคอร์รัปชัน
_MG_4256s


รายละเอียดการพิมพ์

NEW ECONOMIC MODEL: กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย

พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2559

ราคาปก 200 บาท

ขนาด                        16 หน้ายกจัมโบ้ (16.5*24 cm.)
ปก                             พิมพ์ 5 สี กระดาษ KHU-215.5-1  / 245 แกรม / ปั๊มนูน
เนื้อใน                       ปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 2 สี
ความหนา                 16 ยก (256 หน้า)

พิเศษ
สั่งซื้อโดยตรงกับสำนักพิมพ์ ราคา 200 บาท (ไม่คิดค่าจัดส่ง)
…ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

******************************************************

วิธีสั่งซื้อ
โอนเงินจำนวน 200  บาท(ไม่คิดค่าจัดส่ง)
เข้าบัญชี นางสาวทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 101 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 233-221080-2
หรือบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 101 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 881-200063-3

จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน รายการสั่งซื้อ ชื่อที่อยู่ปลายทางผู้รับและหมายเลขโทรศัพท์มาที่ นิตยสาร WAY ได้ 3 ช่องทาง

1.   อีเมล waymagazine@yahoo.com หรือทางกล่องข้อความ facebook.com/waymagazine
2.    แฟกซ์ 0-2736-8891
3.  ทางไปรษณีย์ นิตยสาร WAY เลขที่ 137 (1139/14) ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วงเล็บมุมซองว่า ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าหนังสือ New Economic Model

การส่งหลักฐานทางอีเมล/เฟซบุ๊ค ด้วยวิธีสแกนเอกสาร หรือ ถ่ายรูป (ให้ชัดเจน) จะเป็นวิธีที่สะดวกและตรวจสอบได้ง่ายที่สุด

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะNew Economic Model

Related Posts

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพิ่มเงิน ไม่เพิ่มคุณภาพ

ทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา กับผลพวงที่เกิดจากปัจจัยลบในด้านต่างๆ ทั้งในมิติของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ การเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือ และคุณภาพการศึกษาของแรงงาน ทั้งหมดล้วนเป็นหลุมดำที่ฉุดให้ประเทศไทยต้องติดอยู่ใน ‘กับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง’ (Middle-income Trap)

WAY 91 ‘New Country for Young Gen’

พาไปสำรวจว่า มีช่องทางไหนบ้างที่คนธรรมดาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยเชื่อว่า เรายังมีทางเลือกอื่นๆ อีกที่จะสร้าง ‘New Country’ และอนาคตใหม่ได้

ประชาธิปไตยบนเส้นขนานการขจัดคอร์รัปชัน / ประจักษ์ ก้องกีรติ

จากงานวิจัยเชิงวิพากษ์ ‘การพัฒนาประชาธิปไตยกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน: บทเรียนจากต่างประเทศ’ ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกทำการศึกษาในห้าประเทศ จุดร่วมของเกือบทุกประเทศคือ การเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการทหารมาเป็นประชาธิปไตย ควบคู่ไปกับการสะสางปัญหาคอร์รัปชัน