การประชุมนานาชาติเตรียมเปลี่ยนเวลาเรียนคาบแรก เพื่อขยายเวลานอนของนักเรียนให้มากขึ้น

ใครว่าการนอนดึกเป็นเรื่องนิสัยเสีย -ก็อาจส่วนหนึ่ง- แต่งานวิจัยที่เริ่มเผยแพร่และสืบหามาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน เปิดเผยแล้วว่า 'ความอยากนอนดึก' เป็นเรื่องของฮอร์โมน และกระทั่งวันนี้ การประชุมนานาชาติจึงเตรียมผลักประเด็น 'เปลี่ยนเวลาเข้าเรียนคาบแรก' เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ถูกค้นพบขึ้นใหม่นี้

คุยเรื่องของผมกับ ‘เนติวิทย์’

ในสมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ได้รับเกียรติจากครูในโรงเรียนให้เป็น ‘นักเรียนที่มีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อโรงเรียน’ หลังจากเขียนบทความวิจารณ์ระเบียบทรงผม ที่เขามองว่า ละเมิดสิทธิมนุษยชนกันอย่างแรง และนักเรียนชายวัย 16 คนนี้ยังเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแนบข้อเสนอเพื่อการอภิวัฒน์การศึกษาไทย