สารพัดวิธีตีทรัมป์

อีกไม่ถึงสองสัปดาห์ โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ จะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง แน่นอนว่าโดยระบบการเลือกตั้ง ทรัมป์คือผู้ชนะที่ประเทศผู้เคารพระบบประชาธิปไตยไม่อาจเอากองทัพไปโค่นเขาลงได้ แต่ไม่สิ้นหวัง เพราะกติกาเปิดช่องให้ประชาชนได้แสดงออกถึงการต่อต้านและ 'ตี' ประธานาธิบดีคนใหม่ของพวกเขาอยู่ไม่น้อยเลย

สังคมล้มเหลว

สังคมไทยก้าวมาสู่ความล้มเหลวทั้งมิติด้านสถาบันทางการเมืองและสังคม และกระบวนการทางการเมือง ทั้งในระบบปกติและการเมืองแบบขบวนการเคลื่อนไหว เมื่อเป็นเช่นนี้ เส้นทางการเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงจะเป็นเพียงการเคลื่อนสถานการณ์ไปสู่สังคมล้มเหลวที่สมบูรณ์เท่านั้น

WAY 69 The Perfect Country…

ชวนคุณๆ ตามไปดูงานในต่างประเทศ ทั้งระบบการบริหาร สาธารณูปโภค วิถีชีวิตประชาชน ตลอดจนระบบการปกครอง เพื่อประเทศไทยอาจมีโอกาสยึดเป็นโมเดลในอนาคต

ไปเลือกตั้ง

แม้กระบวนการตรวจสอบของเรายังบกพร่องและหละหลวม ประชาชนเลือกตั้งไปแล้วไม่มีโอกาส ‘ส่งเสียง’ มากเท่าที่ควร ไม่มีกระบวนการคานอำนาจที่ดีพอ แต่การเลือกตั้งก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ต้องค่อยๆ เรียนรู้กันไปว่าผลของการ ‘ตัดสินใจ’ แต่ละครั้งเป็นอย่างไร

ระบอบทักษิณ 101

“ระบอบทักษิณคือ ความเคลื่อนไหวแรกที่จะออกจากโครงสร้างอำนาจเดิมของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลัง 14 ตุลาคม 2516” เกษียร เตชะพีระ หนึ่งในผู้นิยามคำว่า ‘ระบอบทักษิณ’ เอาไว้ตั้งแต่ปี 2546

คืนอำนาจให้รากหญ้า

คืนอำนาจให้รากหญ้า การยึดอำนาจของ รสช. เมื่อปี 2534 ก็ได้ให้เหตุผลในทำนองเดียวกับการรัฐประหาร19 กันยายน 2549 ว่า ขอเว้นวรรคประชาธิปไตยเอาไว้ชั่วคราว เหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปถามถนนต้องหยุดซ่อมบ้าง มิฉะนั้น จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง