ความเสี่ยงของผู้หญิง แม่ เมีย ในพื้นที่เกษตรกรรม

dsc_1415-1400x927

การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี ๒๕๕๙ “ฟื้นต้นน้ำให้ปลอดภัย สร้างระบบอาหารให้ปลอดภัย” วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

เรื่อง: ณิชากร ศรีเพชรดี
ภาพ: ปริชาติ หาญตนศิริสกุล

 

รายงานวิจัยไทยชี้ ผู้หญิงในอาชีพเกษตรกรรมเสี่ยงมีสาร ‘ไกลโฟเสท’ (Glyphosate) และ ‘พาราควอต’ (Paraquat – ชื่อทางการค้าในไทยคือ กรัมม็อกโซน) ตกค้างในเลือดมากกว่าผู้หญิงในอาชีพทั่วไปกว่าแปดเท่า ในกรณีของหญิงมีครรภ์ ปริมาณสารเคมีดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังทารก ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการต่อทักษะพื้นฐานของเด็กในการพัฒนาทักษะด้านการเจริญเติบโตต่อไป

ความเสี่ยงของผู้หญิง แม่ เมีย ในพื้นที่เกษตรกรรม

เก็บตัวอย่างจากคุณแม่อาสาสมัครที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปจำนวน 113 คน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ นครสวรรค์ และกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่ว่า

“สารตกค้างจากสารเคมีทั้งจากยาฆ่าหญ้าและฆ่าแมลง มีผล ‘อย่างไร’ ต่อแม่และวิวัฒนาการของเด็ก”

ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อธิบายข้อสรุปงานวิจัยดังกล่าวอีกครั้งในเสวนา ‘จากต้นน้ำสู่ครรภ์มารดา: ปัญหาตกค้างของสารเคมีกำจัดพืชที่ต้นน้ำ’ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่เรียกเสียงฮือฮาจากชาวนาตัวจริงกว่าร้อยคนที่นั่งอยู่ในที่ประชุม ด้วยรายละเอียด 3 – 4 ข้อได้ว่า

หนึ่ง-สารกำจัดศัตรูพืชไกลโฟเสทและไพโรควอต เป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (โดยเฉพาะเป็นยาฆ่าหญ้า) ยอดนิยมที่มีการนำเข้าในประเทศไทยสูงสุดในประเทศไทยปี 2557 มีผลเร่งเร้าให้เกิดมะเร็งเต้านม ขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ และทำลายการทำงานของยีนที่ถูกควบคุมการสร้างเอสโตรเจน

สอง-นอกจากจะมีผลโดยตรงต่อมะเร็งเต้านมในผู้หญิง สารเคมีดังกล่าวยังสามารถส่งผ่านไปสู่ทารกในครรภ์ได้ด้วย

สาม-โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่รายงานว่าเธอต้องเข้าเรือกสวนไร่นา และยิ่งลงมือขุดดินด้วยตัวเองด้วยแล้ว ก็ยิ่งพบความเสี่ยงของระดับพาราควอตสูงกว่าค่าปกติที่สามารถวัดได้มากขึ้นเท่านั้น

สี่-และถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือขุดสวนทำดินด้วยตัวเอง หากเป็นภรรยา เป็นแม่ เป็นญาติที่ต้องใกล้ชิดกับเกษตรกร กระทั่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้สารเคมี ก็มีแนวโน้มที่จะพบระดับของสารเคมีดังกล่าวในเลือดผกผันโดยตรงตามปริมาณความใกล้ชิดกับตัวเกษตรกรหรือพื้นที่เพาะปลูกด้วย

หากตีความจากประโยคชวนงงสี่ข้อข้างต้น อาจตีความว่า

‘ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับวิถีการทำเกษตรกรรม’ ล้วนมีความเสี่ยงพบสารเคมีตกค้างในเลือดได้ด้วยกันทั้งนั้น

 

dsc_1474-1400x927

ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลอไพริฟอส กับความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า

งานวิจัยข้างต้นให้ข้อสรุปสอดคล้องกับงานวิจัยของไทยและเทศเรื่อง ‘คลอไพริฟอส’ (Chlorpyrifos) ที่ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา ยกขึ้นมาอภิปรายว่า สารกำจัดศัตรูพืชคลอริไฟฟอสเฟต สามารถส่งผ่านจากเลือดแม่สู่เลือดลูก ซึ่งจะส่งผลต่อความผิดปกติของสมองและการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอย่างสัมพันธ์กันด้วย

“งานวิจัยเรื่องสารเคมีคลอไพริฟอสในสหรัฐอเมริกา สำรวจประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน 55,701 คน ระหว่าง พ.ศ. 2536-2544 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับสารดังกล่าวกับการฆ่าตัวตาย พบว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า ที่นำไปสู่ภาวะการฆ่าตัวตายของเกษตรกรราว 2.37 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารดังกล่าว”

สุพัตราอธิบายงานวิจัยต่างประเทศซึ่งทำการวิจัยระหว่างการรับสารดังกล่าวกับพัฒนาการของเด็กว่า เด็กที่มีระดับคลอไพริอสสูง (มากกว่า 6.17 pg/g plasma) มีผลต่อการพัฒนาทางจิตใจ กาย อารมณ์ และมีปัญหาต่อการแสดงความสนใจต่อสิ่งรอบตัว ที่ทำให้เกิดการควบคุมพฤติกรรมได้ยากด้วย

ก่อนปิดท้ายเวที เธอตั้งคำถามกลับไปที่รายงานวิจัยของ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ศึกษาเรื่องการทำไร่ข้าวโพด ที่ส่งผลต่อความเป็นพิษของต้นน้ำเมืองน่าน ซึ่งเป็นคำถามที่ยังไร้คำตอบว่า

“เพราะการรับสารกำจัดศัตรูพืชทั้ง ไกลโคเสท พาราควอต และคลอไพริฟอส สามารถรับได้โดยการสัมผัสและการดื่มกิน ผู้คนที่เราศึกษากลุ่มนี้คือผู้ที่ได้รับสารดังกล่าวโดยตรง แล้วผู้ที่รับสารผ่านอาหาร ผ่านปลา ผ่านน้ำดื่ม คนกลุ่มนี้ หรือก็คือเราทุกคน ก็ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีดังกล่าวด้วยหรือไม่?”

 


อ่านรายงาน “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน” โดยคณะวิจัยจากบริษัท ป่าสาละ จำกัด นำทีมวิจัยโดย สฤณี อาชวานันทกุล

 

2016-10-19-new-banner

ณิชากร ศรีเพชรดีความเสี่ยงของผู้หญิง แม่ เมีย ในพื้นที่เกษตรกรรม

Related Posts

Thai Farmers: 159 Years of Solitude

ผมอ่านมาร์เกซตอนอายุ 25 ปี ก่อนจะพบว่าความโดดเดี่ยวและสิ้นหวังที่เกิดแก่ตระกูลบูเอนดิยาในนวนิยาย One Hundred Years of Solitude เป็นเพียงเรื่องสุขนาฏกรรมเมื่อเทียบกับชะตาชีวิตของชาวนาและข้าวไทย กว่า 159 ปีจากปีที่สยามลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงปี 2557 ได้เผยให้เห็นเส้นทางที่ทั้งโลดโผนโจนทะยานและหลงวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าของข้าวและชาวนาไทย

10 คำถามเรื่องข้าว กับ ประภาส ปิ่นตบแต่ง

ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ และชาวนาวันหยุด ชวนมองปัญหาราคาข้าวในภาพใหญ่ด้วย 10 ปุจฉา / 10 วิสัชนา ถึงปัญหา กลไกการผลิตข้าว และการทำตลาดแบบใหม่ ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยวิธีคิดโบราณได้อีกแล้ว

10 ผีที่ต้องเจอใน ‘ชาติ’ นี้

ฮัลโลวีนปีนี้ WAY magazine ลิสต์รายชื่อ 10 ผีไทยที่คอยหลอกหลอน ไม่ให้คนไทยพบความสุขสงบในชีวิต ทั้งครอบงำความคิดความเชื่อไม่ให้คนไทยไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า