ประชาธิปไตยไทย : ปรัชญาและความเป็นจริง

เพลโตกับชายชุดดำ

 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาค ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย”  เชิญฟังเสวนาเรื่อง “ความมั่นคงมนุษย์ : ความมั่นคงทางการเมืองในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการมีดังนี้

12.45 – 13.15น.     ลงทะเบียน

13.15-13.30น.       กล่าวเปิดเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร หัวหน้าโครงการ

13.30 – 14.00น.    นำเสนอผลงานวิจัยในรูปของวีดิทัศน์

14.00-14.30น.      นำเสนอบทความเรื่อง “ประชาธิปไตยไทย : ปรัชญาและความเป็นจริง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์

14.30-15.30น.       วิจารณ์และแลกเปลี่ยนความเห็น โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  , ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณอธึกกิต แสวงสุข คอลัมนิสต์ “ใบตองแห้ง”

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรา สึคาโมโต้ ศุภสวัสดิ์กุล ภาควิชาสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.30-16.00น.       อภิปรายทั่วไป

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

เป็นหญิงแกร่งหลังบ้าน WAY ที่แท้จริง อาจมีผลงานปรากฏสู่สายตาไม่ถี่บ่อยนัก แต่ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพจากประสบการณ์ในสายงานข่าวที่คลุกคลี ทั้งสัมภาษณ์ บันเทิง และไลฟ์สไตล์

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะประชาธิปไตยไทย : ปรัชญาและความเป็นจริง

Related Posts

รัฐประหารกับรถไม่จอดทางม้าลาย

เคยมีนักรัฐศาสตร์ตะวันตกที่ศึกษาเรื่องการเมืองไทยอย่าง เดวิด วิลสัน ได้ให้ข้อสรุปจากการศึกษาการเมืองไทยว่า การเมืองไทยมีลักษณะเฉพาะโดดเด่น (uniqueness) ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสังคมอื่นได้

นักเขียนที่แท้ : โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในมุมมอง ไชยันต์ ไชยพร

"นักเขียนที่แท้"... ปาฐกถาโลกศิลปะของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ในมุมมอง ไชยันต์ ไชยพร ฉบับสมบูรณ์ ในพิธีปิดนิทรรศการศิลปะครั้งที่ 7 "ก่อนเวลาลับหาย" ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา