ประชาธิปไตยไทย : ปรัชญาและความเป็นจริง - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
plato and blackman

ประชาธิปไตยไทย : ปรัชญาและความเป็นจริง

เพลโตกับชายชุดดำ

 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาค ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย”  เชิญฟังเสวนาเรื่อง “ความมั่นคงมนุษย์ : ความมั่นคงทางการเมืองในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการมีดังนี้

12.45 – 13.15น.     ลงทะเบียน

13.15-13.30น.       กล่าวเปิดเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร หัวหน้าโครงการ

13.30 – 14.00น.    นำเสนอผลงานวิจัยในรูปของวีดิทัศน์

14.00-14.30น.      นำเสนอบทความเรื่อง “ประชาธิปไตยไทย : ปรัชญาและความเป็นจริง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์

14.30-15.30น.       วิจารณ์และแลกเปลี่ยนความเห็น โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  , ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณอธึกกิต แสวงสุข คอลัมนิสต์ “ใบตองแห้ง”

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรา สึคาโมโต้ ศุภสวัสดิ์กุล ภาควิชาสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.30-16.00น.       อภิปรายทั่วไป

Author

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
หญิงแกร่งที่ทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านให้กับ WAY ถ้าเป็นนักฟุตบอลนี่คือผู้เล่นผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์ในสายงานข่าว ทั้งคลุกคลี สัมภาษณ์ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้การเป็นคุณแม่ซึ่งมีลูกสาวย่างเข้าวัยรุ่นยังช่วยส่งเสริมให้สามารถปั่นงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างเชี่ยวชาญ