บทเรียนจากฝุ่น PM2.5 ภัยสุขภาพที่ต้องเรียนรู้ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

บทเรียนจากฝุ่น PM2.5 ภัยสุขภาพที่ต้องเรียนรู้

มหันตภัยฝุ่น PM2.5 ในช่วงเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ให้บทเรียนอะไรเราบ้าง

อย่างน้อยที่สุดประการแรกก็ทำให้รู้ว่า นี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ แต่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน

ประการต่อมา ฝุ่น PM2.5 ที่จางหายไป ไม่ใช่เพราะการสวดมนต์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำบนดาดฟ้าก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรมาก

นั่นทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มว่า การช่วยเหลือตนเองคือสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา และผู้มีโรคประจำตัว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและปกป้องตนเองมากกว่าปกติในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

สนับสนุนโดย

Author

สิทธิกร ขุนนราศัย
วิดีโอครีเอเตอร์รสมือจัดจ้านของ WAY สนใจตั้งแต่วัฒนธรรมตลาดล่างจนถึงประวัติศาสตร์กรีกโบราณ เติบโตมาในยุคสมัยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนิยมผลิตวาทกรรมคนดี นี่อาจเป็นแรงถีบให้เขาเลือกนิยามตัวตนตรงกันข้าม และนิยมคลุกคลีกับ 'คนพรรค์นั้น' ในเพจ เดอะ ลูซเซอร์ คลับ