อุษา แก้วธิวัง - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
อุษา แก้วธิวัง
อุษา แก้วธิวัง
สาวแบงค์ที่รักการถ่ายภาพยิ่งกว่างานประจำ สนุกกับการทำอาหารและเปลี่ยนสีผมทุกสามวัน เชื่อว่าความสุขเริ่มต้นจากตนเอง แต่ความสุขขั้นกว่าเกิดจากการพบปะผู้คนที่มีมุมมองคล้ายกัน