วรพจน์ พันธุ์พงศ์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
วรพจน์ พันธุ์พงศ์
นักสัมภาษณ์ นักเขียน สื่อมวลชนอิสระ ผลงานหนังสือบทสัมภาษณ์ของวรพจน์เล่มสำคัญ ได้แก่ ความมืดกลางแสงแดด, Portrait ธนาธร, เสียงพูดสุดท้าย 'รงค์ วงษ์สวรรค์