ความถดถอยของการเมืองภาคประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย

หากความหมายของการเมืองภาคประชาชนหมายถึง การถ่ายโอนอำนาจจากรัฐ ไปสู่ภาคประชาชน ภายใต้ฐานความคิด 'ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน' ชวนผู้อ่านพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ มีชัย ฤชุพันธ์ุ ว่า มองการเมืองภาคประชาชนอย่างไร

ปีแห่งความตายของชาวนา

นับแต่การยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มีนโยบายและมาตรการช่วยเหลือชาวนาน้อยมาก ส่วนนโยบายการปลูกพืชทดแทนและการสร้างรายได้ทดแทนก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเข้ามาทดแทนรายได้ที่มาจากการทำนาได้อย่างไร

เรือแป๊ะรั่ว

ในเดือนตุลาคม การเมืองภายใต้สูตร 6-4-6-4 น่าจะเริ่มร้อนแรงอีกยกด้วยการเรียกร้องให้คณะกรรมการยกร่างฯ 21 คน มากไปกว่านั้นคือ การรณรงค์ให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเปิดกว้างด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ฝากไว้ก่อนเถอะไอ้ปื๊ด!

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสถาปนาได้การเมืองแบบชนชั้นนำ เพิ่มอำนาจผู้ดี ลดอำนาจประชาชน และจะนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง

พลเมืองผู้เอาใจใส่การเมือง

วลีระบอบลูกป๋าอุปถัมภ์แบบเผด็จการโดยธรรมหยิบยืมและปรับแต่งมาจาก พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้เขียนบทความมากกว่าวิทยานิพนธ์ที่กำลังจะหมดเวลา!

คืนอำนาจให้รากหญ้า

คืนอำนาจให้รากหญ้า การยึดอำนาจของ รสช. เมื่อปี 2534 ก็ได้ให้เหตุผลในทำนองเดียวกับการรัฐประหาร19 กันยายน 2549 ว่า ขอเว้นวรรคประชาธิปไตยเอาไว้ชั่วคราว เหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปถามถนนต้องหยุดซ่อมบ้าง มิฉะนั้น จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง