วิญญาณ…มีจริง???

วิลเดอร์ เพนฟิลด์ ได้เขียนถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในหนังสือเรื่อง The Mystery of Mind ก่อนหน้าเสียชีวิตในปี 1976 โดยเขาได้สรุปเอาไว้ประมาณว่า 'สมอง' นั้นเป็นเพียงแค่หน่วยที่ทำหน้าที่ 'บันทึก' จด จารึก ความรู้สึก ประสบการณ์ และความทรงจำ ไว้ภายในร่างกาย ไม่ต่างไปจากเทป ทำนองนั้น แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดขีดความสามารถในการนำเอาประสบการณ์ ความทรงจำ ต่างๆ มาใช้ใน 'การคิด' 'การสร้างแรงปรารถนา' และ 'การตัดสินใจ' กลับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมอง แต่อยู่ที่กระบวนการทำงานของบางสิ่งบางอย่าง