จักรวาลของคนป่วย

ทุกวันนี้ จักรวาลทุกแห่งหนล้วนเปล่งเสียง บ้างต้องการบอกว่า ข้ายังอยู่ที่นี่นะโว้ย บ้างมาในนามความปรารถนาดีต่อผู้ด้อยโอกาส บ้างประกาศนามแห่งความดี

น้ำก้นบ่อ : คนเล่นไฟ

คนช่างจินตนาการบางคนคิดว่า ถ้าจะมีคำอธิบายสักอย่างที่สามารถใช้บรรยายความเป็นไปของเหล่าผู้คนในโลก ที่หลากหลายไปด้วยอาชีพและบทบาทอันหลากหลาย