ใจบาง

ขนาดกระดาษยังบาดได้...

ประเด็นก็คือ ตอน กลับเถิด

โจ้-ศิลา กลับเมืองไทยล้าววว หลังไปกอบโกยทำงาน ณ เสินเจิ้นยาวนาน 5 ปี เขาหวังว่าที่เมืองไทยเศรษฐกิจจะดีและมีการงานมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้เขาทำ รึว่า... โจ้จะเข้าใจอะไรผิดไป