เบื่อ…

ผลพวงจากการอยู่ในวังวนข่าวสาร..

too slow

ไม่ทันโว้ย

Wings

Never give up on your left wing.