ผมไม่ไป

โปรดระวัง มีสปอยล์เกมออฟโทรนซีซั่น 6

WAY ฉบับต้านโกง

. . . (ชื่อตอนมันเกี่ยวอัลไลกับเนื้อเรื่องครับ --บรรณาธิการฝ่ายศิลป์)