ประเด็นก็คือ ตอน กินข้าว

วันที่โจ้-คอลัมนิสต์ 'ตูนหนึ่งเดียวของ WAY กลับจากเมืองจีนช่วงต้นปี เราชวนเขาแวะมากินข้าวที่ออฟฟิศ แล้วในที่สุด เราก็โดนกันเข้าให้แล้ว อะฮือออ โจ้นะโจ้.......................

ผมไม่ไป

โปรดระวัง มีสปอยล์เกมออฟโทรนซีซั่น 6

WAY ฉบับต้านโกง

. . . (ชื่อตอนมันเกี่ยวอัลไลกับเนื้อเรื่องครับ --บรรณาธิการฝ่ายศิลป์)