WAY to READ: ถ้าเลือกได้ “จงกินกบที่น่าเกลียดก่อน”

หนังสือฮาวทูที่บอกว่า วิธีบริหารเวลาหรือจัดลำดับความสำคัญ ให้ทำเรื่องยากไว้ก่อน และเปรียบว่าถ้าเลือกได้ “จงกินกบที่น่าเกลียดก่อน” รวมเป็นกฎ 21 ข้อที่จะช่วยรักษาการผัดวันประกันพรุ่งได้

WAY to READ: 5 เหตุผล ทำไมต้องอ่าน ‘ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ’

‘ทฤษฏีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ’ คือผลงานของ วีระ สมบูรณ์ ผ่านการคัดกรองและจัดสรรข้อมูลอย่างเป็นระบบจากการสอนวิชา ‘ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ’ นี่คือ 5 เหตุผลว่า ทำไมต้องอ่าน ‘ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ’

WAY to READ: คำถามทางปรัชญาต่อสังคมที่หยุดคิด

เมื่ออยู่ในยุคที่ดูเหมือนประชาชนจะไม่มีสิทธิ์ในการแสดงออกเต็มร้อย นิธิ นิธิวีรกุล จึงยกคำอ้างอิงจาก ‘ปรัชญาการเมืองกับเสรีประชาธิปไตย’ มาอธิบายว่า ประชาธิปไตยคือระบอบที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้พัฒนาศักยภาพ สามารถใช้เหตุผล และมีสิทธิ์ที่จะ 'ตั้งคำถาม'

WAY to READ: ‘ประชาธิป’ไทย’ คำถามปลายเปิดของประชาธิปไตย

บางส่วนของภาพยนตร์สารคดี 'ประชาธิป'ไทย' ถูกเซ็นเซอร์บางส่วนด้วยเหตุผลความเหมาะสม นิธิ นิธิวีรกุล หยิบ 'ประชาธิป'ไทย' ในเวอร์ชั่นหนังสือมาอ่าน พร้อมคำกำชับโดยผู้เขียนว่า 'ใช้สำหรับอ่าน' เพราะสารคดีเล่มนี้ตั้งคำถามใหญ่ไว้ว่า "...ประชาธิปไตยในคืนและวัน พ.ศ.2475 มันมาเร็วหรือมาช้า?"

Happy Holi

2 มีนาคม 61 อนุชิตวางแผนให้ตัวเองไปยืนอยู่ตรงกลางวงล้อมคนอินเดียเพื่อให้พวกเขาสาดสีใส่ และอุทานว่า "โฮลี่ ชิต"

The Lucky Black Sunset: สุดลัคกี้รูหู เมื่อเอเชียนอินดี้แท็คทีมกันสาดพลังใส่คนดู

ศิลปิน 4 วง 4 สัญชาติ รวมตัวกันโชว์พลังสุดเกรี้ยวกราดใน The Lucky Black Sunset พร้อมบทสนทนาเล็กๆ กับ LUCKY TAPES และ Sunset Rollercoaster