CULTURE - 47/47 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
CULTURE
'This Page is Intentionally Left Blank' นิทรรศการที่เล่นกับความมีอยู่แล้ว 'ready-made' ของวัตถุ คล้ายกับโถปัสสาวะของ มาร์แซล ดูชองป์ 'This Page is Intentionally Left Blank' สมุดบันทึกที่ดูเหมือนไร้ค่า ผนังสีขาว เสาปูน ที่พอถูกจัดวางแล้วก็กลายเป็นงานศิลปะขึ้นมา
ภาษาของนักเขียนเหมือนกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่เข้าไปปักหลักถ่ายทำในเมืองเสื่อมโทรม หรือไม่ก็เซ็ตเอาท่อระบายน้ำ กองขยะ เพิงพักโกโรโกโสปักลงในคลองน้ำเน่า แหล่งอาชญากรรม ผู้คนที่ดำรงตนในด้านมืด ผลที่ได้คืองานวิชวลดิบกร้าน แสงแข็ง เพราะดวงอาทิตย์ร้อนแรง อุณหภูมิสีของภาพของภาษาจัดอยู่ในเขตโซนร้อน ขอต้อนรับนักอ่านสู่ 'ถนนคนธรรพ์' เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องการเป็นคนบ้า หรือไม่แน่เขาก็บ้าไปแล้วจริงๆ