CULTURE - 5/69 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
CULTURE
คุยกับ บ.บางพระ AKA วิน ชูจิตารมย์ นักร้องนำของวง ‘Srirajah Rockers’ เคล้าเสียงลมและกลิ่นควัน เรื่องชีวิตนักดนตรีในยามโรคระบาดกินเมือง ทั้งโคโรนาไวรัสและเชื้อความอยุติธรรม
‘Melayu Route เปิดเส้นทางใหม่ด้วยหัวใจมลายู’ และ ‘Melayu Line เส้นทางสายลายมลายู’ คือหนังสือการ์ตูนมังงะที่เล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมมลายูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และมีที่มาจากงานวิจัย