Interview - 15/20 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Interview
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ‘สัปปายะสภาสถาน’ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย แต่สัปปายะสภาสถานถูกวิพากษ์ในหลายประเด็น โดยเฉพาะการทำให้รัฐสภาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จนลดทอนอำนาจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
พูดคุยกับ พะเยาว์ อัคฮาด แม่ของกมนเกด อัคฮาด พยาบาลอาสาที่เสียชีวิตจากกระสุนปืนภายในวัดปทุมวนารามในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 เธอยังคงตามหาความยุติธรรมให้ลูกสาว และคืนศักดิ์ศรีแก่ผู้ตาย