สองประเทศในเมืองเดียว: Baarle-Nassau / Baarle-Hertog

โดยปกติถ้าพูดถึงชายแดนระหว่างประเทศ เราจะนึกถึงเทือกเขาสูง แนวแม่น้ำ หรือรั้วกั้นพร้อมด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่วนในยุโรปที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยยูโรโซน ก็จะมีป้ายบอกชื่อประเทศ จากนั้นเราก็จะข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศใหม่ แต่สำหรับชายแดนเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมแถวเมืองบาเรล์-นัสเซาและบาเรล์-เฮร์ตโทก์ ไม่มีอะไรใกล้เคียงกับพรมแดนที่เราเคยรู้จักเลย

ดาวสีเขียวและเกลียวคลื่น

บางบทเพลงบอกว่า ร่างกายของเราต้องการทะเล แม้ว่าทะเลไม่ได้เป็นอาหารหลัก 5 หมู่ และมนุษย์ไม่จำเป็นต้องอาบน้ำทะเลเพื่อซึมซับสารที่จำเป็น แล้วเรามาทะเลเพื่ออะไร

Lost in Translation

ปลายฤดูอากาศเย็นสองปีที่แล้ว การเดินทางเกือบ 10 วันในตุรกี มีสถานที่ที่อยากไป แต่ไม่มีแผน ไม่มีแผนที่ มีเพียง pocket WiFi ที่แบตเตอรีหมดเร็วมาก เราจึงหลง หลงทิศ หลงทาง หลงในชื่อถนนและบทสนทนา เพราะอ่านภาษาตุรกีไม่แตก

รัก ลวง หลอน ที่ทัชมาฮาล

หากการเดินทางไปทัชมาฮาลของเรามีแรงจูงใจจากคำนิยม มันก็ถูกทัดทานด้วย 'คำไม่นิยม' จากเหล่ามิตรสหายที่เคยไปเยือนเมืองนี้ เช่น “โดนพ่อค้าที่นั่นหลอกแล้วหลอกอีก จนมองเป็นเรื่องขำไปเลย” แต่ของแบบนี้สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็น ต้องขอไปพิสูจน์กันให้เห็นสักตั้ง

ในวันที่ตู้เย็นอุ่นกว่า…

เรื่องหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือ ‘การเลี้ยงผี’ ในที่นี้ไม่ได้เป็นการเลี้ยงดูเหมือนกุมารทอง แต่เป็นงานเทศกาลเลี้ยงขอบคุณผู้มีบุญคุณต่อบ่อเกลือ ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานสำคัญของหมู่บ้านเลยทีเดียว

ที่เห็นและเป็น – กรีนแลนด์

ที่นี่คือ 'กรีนแลนด์' ดินแดนที่ไม่อนุญาตให้ต้นไม้ขึ้นได้ จะปลูกผักก็ต้องสร้างห้องกระจก ป่าที่มีเป็นป่าเขตทุนดรา ส่วนใหญ่จะห่มคลุมไปด้วยหิมะ มีฤดูร้อนเพียงสามเดือน ที่ต้นไม้เล็กๆ จะงอกใหม่ให้เป็นอาหารของเหล่าสัตว์

แผ่นดินไหวในพม่า

พม่าเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็น ‘พหุ’ และ ‘สห’ เพราะประกอบด้วยชนชาติอย่างเป็นทางการ 135 ชนชาติ กับอีกนับร้อยภาษาพูด ลำพังบนถนนเส้นหนึ่ง เราก็สามารถเจอคนได้มากกว่า 100 เชื้อชาติ