‘ฝัน’ และ ‘ใฝ่’ ความจริงรัฐสวัสดิการไทย

จากงานเสวนา 'รัฐธรรมนูญ/รัฐสวัสดิการ' ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กล่าวถึงความแตกต่างของชนชั้นที่ทำให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งคำตอบของโจทย์เหล่านี้อาจอยู่ที่ 'รัฐสวัสดิการ' ที่ทำให้คนได้รับสิทธิในฐานะ 'ประชาชน' มากยิ่งขึ้น

ชัยชนะที่ถูกลืมของขบวนการชาวนาภาคเหนือ

วงเสวนา 'เปิดพื้นที่ (ใหม่) ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน' ที่อ้างอิงเรื่องราวของขบวนการชาวนาภาคเหนือในช่วง 14 ตุลา 16 ถึง 6 ตุลา 19 ผ่านหนังสือ 'การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน: ชาวนา นักศึกษา กฎหมายและความรุนแรงในภาคเหนือของไทย'

ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่: ย้อนดูการศึกษาไทยผ่านความไม่รู้ภาษาอังกฤษ

ภาควิชาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาว่าด้วย 'การศึกษากับอนาคตสังคมไทย ผ่านมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม' โดยมีหัวข้อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยเป็นภาพแทนของระบบการศึกษาของไทย

แค่เพราะคนชิดใกล้ ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใช้ความรุนแรง

ความรุนแรงระหว่างคนสองคน ไม่ได้เกิดจากน้ำมือของคนแปลกหน้าเสมอไป แต่ส่วนใหญ่ล้วนเกิดขึ้นจาก ‘คนใกล้ชิด’ – คนที่เราเรียกว่าคนรัก คนที่เราเรียกว่าเพื่อน คนที่เราเรียกว่าครอบครัว...แทบทั้งสิ้น 

รางวัลแห่งปีศาจ การโต้ตอบทางวรรณกรรม

'รางวัลปีศาจ' คือรางวัลทางวรรณกรรมที่ตั้งชื่อตามนวนิยาย 'ปีศาจ' ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ ทางฝ่ายผู้จัดวางเป้าหมายว่า รางวัลนี้จะเป็นรางวัลวรรณกรรมของประชาชนอย่างแท้จริง

กิจการพลเรือนภายใต้การแทรกซึมของกองทัพ

แม้ยุคสงครามเย็นจะสิ้นสุดไป แต่บทบาทของกองทัพในเงาร่างของ กอ.รมน.ยังไม่ยุติ ขณะเดียวกันยังมีความพยายามที่จะแทรกซึมอุดมการณ์บางอย่างแฝงฝังไว้ในมวลชนจัดตั้ง เพื่อบดขยี้ประชาชนผู้เห็นต่างในการสู้รบทางการเมือง

บ้านพี่เมืองน้องแบบอำนาจนิยม ทุนไทยในพม่าและลาว

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยโครงการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทำให้มีเอกชนจากไทยเดินทางไปลงทุนในพม่าและลาว นี่คือภาพรวมของสถานการณ์ในงานเสวนาภายใต้หัวข้อ Public Spheres and Thai Hydro Power Dams in Laos และ รัฐอำนาจนิยมแบบรวมศูนย์และการเมืองของความไม่แน่นอน (แบบไทยๆ)

ถึงเวลาการเมืองระหว่างประเทศต้องรับมือซอมบี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ ‘จากซอมบี้ถึง Walking Dead: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง และความ (ไม่) ตาย’ และแนะนำหนังสือ 'ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)' เล่าความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเมืองและการรับมือกับซอมบี้