โรฮิงญา-เบงกาลี: กระบวนการลบล้างประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

ความพยายามที่จะเปลี่ยนคำเรียกขานกลุ่มชาติพันธุ์ ‘โรฮิงญา’ เป็นชนชาติ ‘เบงกาลี’ คือนัยยะสำคัญของกระบวนการลบทิ้งประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โรฮิงญาให้สิ้นสูญไปจากแผ่นดินเมียนมาร์

อคติทางชาติพันธุ์และศาสนาในพม่า กับที่มาของกองกำลังติดอาวุธโรฮิงญา

ย้อนดูที่มาของความขัดแย้งในรัฐยะไข่บนเส้นประวัติศาสตร์ ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม ความแตกต่างของชาติพันธุ์บนแผ่นดินพม่า ที่เริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาตามแนวทางสากล

ดร. น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เขียนบทความพิเศษฉบับนี้ เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาตามแนวทางสากล

มาทำไม? ไม่รักก็คงไม่มา

ในวันพิพากษาคดีจำนำข้าว ดูราวกับว่าบรรยากาศอันคุ้นเคยจะหวนกลับมาอีกครั้ง เมื่อคลื่นขบวนมวลชนจากหลายจังหวัดหลั่งไหลมาให้กำลังใจอดีตผู้นำที่พวกเขาชื่นชอบ ทว่าท้ายที่สุดแล้วเหล่ามวลชนไม่อาจมีโอกาสได้พบกับบุคคลที่พวกเขาเฝ้ารอคอย และช่อกุหลาบแดงไม่อาจส่งถึงมือผู้รับ

มหากาพย์จำนำข้าว ไทม์ไลน์จากสภาสู่วันพิพากษาคดี

2,194 วันนับจากวินาทีนับจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถึงวันพิพากษาคดีจำนำข้าว รายทางของเรื่องราวเกี่ยวข้องกับใคร เกิดอะไรขึ้นบ้าง เรารวบรวมหมุดหมาย ทบทวนให้เห็นเส้นเรื่องและนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

‘แม่’ ระหว่างบรรทัด

ในโลกจริง 'แม่' มีบทบาททางสังคมแบบหนึ่ง เป็นผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดู ไปจนถึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม มองที่เรื่องราวของ 'แม่' ในวรรณกรรม นี่คือตัวอย่างผู้สวมบทบาทแม่แตกต่างกันสี่คน ทั้งหมดนี้สามารถแสดงเนื้อแท้ระหว่างบรรทัดในงานวรรณกรรมได้อย่างน่าสนใจ

จรรยาบรรณอาจารย์อยู่ตรงไหน

จากการสำรวจระเบียบข้อบังคับในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ล้วนมีเงื่อนไขให้บุคลากรและคณาจารย์ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงมีข้อกำหนดว่าด้วยบทลงโทษอย่างชัดเจนหากมีผู้ใดฝ่าฝืน เว้นเสียแต่ว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับนั้นจะเสื่อมความหมายไปเสียแล้ว