WAY Dialogue 03: วิถีคราฟท์เบียร์ วิถีแห่งศิลปะ

ผู้ผลิตคราฟท์เบียร์ไทย Stone Head และหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม ‘ขบวนการเสรีเบียร์’ ที่เชื่อว่า ถ้าเราเริ่มทำให้คนถามคำถามที่ถูกต้องได้ ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายจะตามมาเอง

WAY Dialogue 04: สื่อใหม่สไตล์ The MATTER

แบงค์-ณัฐชนน มหาอิทธิดล คนรุ่นใหม่สายสื่อสิ่งพิมพ์ที่หันมาทำสำนักข่าวออนไลน์ The MATTER เต็มตัว เพราะมองว่าข่าวสารหนาหนักและดูเหมือนจะไกลตัวนั้น จริงๆ แล้วถ้าพลิกมุมนำเสนอดีๆ คนก็ให้ความสนใจ และอยากอ่านมันจนจบ

WAY Dialogue 02: อยากให้ชาวกรุงเป็นคนแอคทีฟ

‘ยุพิน’ เกิดจากอาสาสมัครราว 20 ชีวิต ที่มีทั้งนักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ วิศวกร นักคิด และนักพัฒนา มารวมตัวกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มรวบรวมปัญหาที่ทุกคนพบเจอในเมือง จากนั้นมีการจัดลำดับความสำคัญ แล้วจึงส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพราะเราควรอยู่ในเมืองที่ดีกว่านี้

WAY Dialogue 01: ครูไม่ใช่แม่พิมพ์ของชาติ

ครูไทยถูกเรียกว่าเป็น ‘แม่พิมพ์’ แล้วเวลาเราพิมพ์ เราพิมพ์ทุกอย่างเหมือนกันหมด เราพิมพ์มนุษย์แบบที่คิดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน แต่เราคิดว่าครูต้องเป็นแม่ยก คือต้องช่วยให้เด็กได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่