WAY 10 ปี: อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer’s Secret

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 กว่าสามชั่วโมง อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer’s Secret กองบรรณาธิการ WAY คัดเลือกนาทีสำคัญออกมาร้อยเรียงให้เหลือ 15 นาที ที่ว่าด้วย ทางของ WAY

ใต้พรม TPP (ตอน2) : คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค หรือ TPP ที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วม ในอีก 2 ปี หลายความตกลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเรื่อง พืชผล,การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ และ ยา

ใต้พรม TPP (ตอน1) : มะม่วงกวนเจ้าปัญหา

เรื่องของยายมา และมะม่วงกวนเจ้าปัญหา ที่เป็นเรื่องเป็นราวถึงกับขึ้นโรงพักก็เพราะ TPP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วม ในอีก 2 ปีข้างหน้า