ชาวออฟฟิศฉบับ ‘เช้า CHARM เย็น CHARM’ กับ KHAE นักวาดเส้นน้อยสีน้อย

KHAE นัดวาดภาพประกอบแถมเป็นสถาปนิก กับนิทรรศการภาพว่าด้วยเรื่องของชาวออฟฟิศที่ถูกใส่ร้ายว่าทำงานแบบ 'เช้าชามเย็นชาม'

คุยกับ สุริชัย หวันแก้ว: อารมณ์ในความเหลื่อมล้ำกับเหตุผลสำคัญของความฝันร่วม

หากมองสังคมเป็นโครงข่ายระบบนิเวศที่ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำเป็นเหมือนตาข่ายของปัญหาที่โยงใยกันในระดับโลก ที่เกิดในระดับนโยบายแต่ส่งผลสะเทือนถึงระดับบุคคล

Newground: คนรุ่นใหม่ที่ไม่พอใจ และไม่อยากเป็น ‘เมล็ดพันธุ์’

คุยกับแก๊ง Newground กลุ่มเด็กที่นิยามตัวเองว่า 'ไม่พอใจกับอะไรซักอย่าง' สองสมาชิกกลุ่ม Newground ทำไมต้องไม่พอใจ อยู่เฉยๆ ไม่ได้เหรอ เป็นเด็กเป็นเล็กก็ควรจะอยู่นิ่งๆ เดี๋ยวก็ดีเอง คับข้องใจอะไรนัก และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกมาจาก ‘ต้นเก่า’ มันไม่ดีตรงไหน

เรื่องรกในโลกสะอาด

คุยกับนักเขียนการ์ตูน ‘สะอาด’ ในนิทรรศการ ‘การ์ตูนของคนบ้า’ อ่าน ‘ชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเอง’ และสนทนาเรื่องตัวตน ความคิด ที่ถ่ายทอดลงมาเป็นเส้นที่มีชีวิตและเรื่องราว

วันวาเลนไทน์ โปรดท่องไว้ “Maybe” ไม่เท่ากับ “Yes”

ชวน Thaiconsent คุยว่านับแต่เปิดเพจมา เรื่องเล่าในเพจเป็นอย่างไร ปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรมคืออะไร และพอจะอนุมานได้ไหมว่าเราถูกหล่อหลอมมาจากสังคมแบบไหน ให้เข้าใจว่า “Maybe” เท่ากับ “Yes”

Turncoat: วันที่เสื้อเปลี่ยนสี

‘Turncoat’ มีความหมายศัพท์ตรงไปตรงมา ‘เปลี่ยนเสื้อ’ ศาสตราจารย์ไชยันต์ ไชยพร บอกว่า ศัพท์ที่มีความหมายทางการเมืองคำนี้ถูกใช้เมื่อผู้คน 'ย้ายข้าง' ยามสงคราม และท่ามกลางฝุ่นตลบ Turncoat อาจถูกหยิบยกมาใช้กับปัญหาการเมืองเรื่องสีเสื้อของไทยได้อย่างน่าสนใจ

Evolution of Siam Square: สยามภิวัฒน์ 2561

สยามสแควร์เป็นแหล่งวัยรุ่นมาหลายสิบปี 'เด็กสยาม' เกิดที่นี่โรงภาพยนตร์และโรงเรียนกวดวิชาคือจุดดึงดูดให้สยามสแควร์มีลักษณะเฉพาะ พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ ไล่เรียงความเปลี่ยนแปลงบนที่ดินผืนใหญ่ตั้งแต่ยุค Centerpoint จนถึงวันที่สัญลักษณ์สำคัญอย่างสกาล่ามีโอกาสถูกทุบ