เทียบค่ารักษา รพ.รัฐ vs เอกชน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

เทียบค่ารักษา รพ.รัฐ vs เอกชน

ถึงกับอึ้งเมื่อเห็นตัวเลขค่ารักษาพยาบาล 5 กลุ่มโรคสำคัญ เทียบกันระหว่าง รพ.รัฐกับเอกชน ที่แตกต่างราวฟ้ากับเหว นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี หนึ่งในทีมศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน แบตัวเลขให้ดูกันชัดๆ

 

expens-draft3-01

 

 

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY