Infographic : ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Infographic : ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค

Infographic ฉบับเข้าใจไม่ยาก จะพาไปดู ว่าเวลาผู้บริโภคประสบปัญหาจากการใช้สินค้า แต่ละคนมีวิธีหาทางออกกันอย่างไร
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

 

 

 

ConsumerBehavior-ok

 

 

 

**********************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY