ไล่ ‘สุจิตต์ วงษ์เทศ’ ไปเรียนประวัติศาสตร์ไทยอีกรอบ

‘เชื้อชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’ ยังเป็นประเด็นทางสังคมได้ทั้งปีทั้งชาติ กับคำถามคลาสสิกว่า “คนไทยหรือเปล่า” ซึ่ง สุจิตต์ วงษ์เทศ เคยตั้งคำถามอีกชุดไว้ว่า “คนไทยมาจากไหน” จนถึงเรื่องที่ควรคิดต่อ ความเป็นไทยที่แท้นั้นมีจริงหรือเปล่า