กฎหมายห้ามชุมนุม เพื่อคุ้มครองประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลทหาร

หลังการรัฐประหารยึดอำนาจของ คสช. ประชาชนจำนวนไม่น้อยถูกจับกุมและดำเนินคดีข้อหายุยงปลุกปั่น ตามมาตรา 116 และฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ทั้งที่การชุมนุมสาธารณะควรเป็นสิทธิของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น 'การเมือง' หรือ 'ไม่การเมือง' ก็ตาม

เครือข่ายฯยืนยันเรียกร้องเพื่อฐานทรัพยากรและอนาคตประเทศ

เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การรวมตัวกันขององค์กรประชาชนมากกว่า 100 เครือข่ายเพื่อฐานทรัพยากร ยืนยันเรียกร้องยกเลิกคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 3 และ 4/2559 ต่อไป