ช่วยมารีญาตอบคำถาม Social Movement ที่สำคัญที่สุดในยุคของคุณคืออะไร?

คำถามเดียวกับเวที Miss Universe ถูกแจกจ่ายไปยังสุภาพสตรีหลายท่าน "คุณคิดว่าอะไรคือ Social Movement ที่สำคัญที่สุดในยุคของคุณ และเพราะอะไร" หากโดยตัดเงื่อนไขของเวลาออกไปแล้วเราควรตอบคำถามนี้อย่างไร

‘สอนลูกให้หล่อ’ เราจะส่งต่อสังคมแบบไหนให้คนรุ่นลูก

จุดกำเนิดของ 'พ่อหล่อสอนลูก' อธิคมเล่าว่าส่วนหนึ่งเป็นกิเลสของคนทำหนังสือที่อยากจะสื่อสารเนื้อความคิด แล้วโยนไปให้ผู้อ่านช่วยประเมินคุณค่าว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประการใด ทั้งหมดเพื่อยังให้เกิดการถกเถียง