ทำแท้งปลอดภัยก็มีนะ รู้ยัง?

เพราะเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ดูแลชีวิตของตนเอง นี่คือความรู้และความเข้าใจเรื่องการทำแท้งในอีกมุมหนึ่งที่เราอาจไม่เคยได้จากชั่วโมงเรียนเพศศึกษา