WAY to READ: สมุดบันทึกจากคุกของกรัมชี่

สัปดาห์นี้ นิธิ นิธิวีรกุล หยิบ 'บทสำรวจความความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่' นักทฤษฎีการเมือง มาอธิบายโครงสร้างทางสังคม ชนชั้น และลำดับอำนาจ ภาพนี้ทาบทับกับสองเหตุการณ์ร่วมสมัยในไทย คือกรณีเสือดำ และบ้านพักผู้พิพากษาเชิงดอยสุเทพ