Way to Read: You คลั่ง รัก น้ำตา

วรรณกรรมรักที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุผลของความรัก หากถูกกำกับด้วยความบ้าคลั่ง คำโหก ถ้อยคำหยาบคาย ความโศกเศร้าที่ละลายคละเคล้าอยู่ในโลกสมัยใหม่ นี่คือเรื่องราวที่ดำเนินบนหน้ากระดาษของ 'You/เธอ' อ่านโดย นิธิ นิธิวีรกุล

WAY to READ: เงาของคุณ เงาของเมฆ

‘นิยายและบทกวี’ คือนิยามและสิ่งที่เป็นใน 'เงาของเมฆ' วรรณกรรมเล่มหลังสุดที่ผ่านตา นิธิ นิธิวีรกุล ในวันที่อากาศอบอ้าวอวลด้วยไอฝน ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายพัดพานิธิวูบไหวไปจากจุดที่เขายืนอยู่อย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่ง

แจกพล็อตวันนักเขียน 5 พฤษภาคม

เนื่องในวันนักเขียน 5 พฤษภาคมนี้ WAY ขอแจกพล็อตสำหรับนักเขียนไทยเพื่อช่วยกันจรรโลงวรรณกรรม สังคม ประเทศ และโลกใบนี้ ให้สืบไปด้วยเทอญ