รสปรุงแต่ง – ปรุงแต่งรส

'ซีอิ๊ว' เป็นเครื่องปรุงรส แต่เครื่องปรุงรสฝาฉลากสีหลากหลายแม้จะไม่เหมือนกัน สิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันคือ 'ผงชูรส' ที่บรรจุอยู่ในขวดเพื่อเพิ่มความ 'อูมามิ' ให้อาหาร แต่จริงหรือไม่ที่การทำให้อาหารอูมามิ ต้องใช้เครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของผงชูรสเท่านั้น

รสชาติที่เพิ่งสร้าง

'วัตถุปรุงรสที่เพิ่งสร้าง' ผลผลิตจากวิวัฒนาการทางอาหาร คือจักรกลที่ทำให้ประวัติศาสตร์ของอาหารเคลื่อนไปข้างหน้า ความแปลกปลอมที่เข้ามาแทนความเคยชิน ผงชูรสเป็นสิ่งปกติ น้ำปลาผสมเป็นความสามัญ ทั้งหมดกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์คู่ครัวที่ขาดไม่ได้

…ลองลิ้มชิมน้ำปลาฯ

รสเค็มเป็นรสสามัญ แต่สิ่งที่ทำให้เกิดความเค็มในอาหารมีหลายชนิด ตั้งแต่เกลือทะเล กะปิ ปลาร้า ปลาเค็ม น้ำเคย แล้วน้ำปลาแบบที่เรารู้จักมาจากไหน กฤช เหลือลมัย สันนิษฐานว่า 'น้ำปลา' ในไทย คือวัฒนธรรมความเค็มแบบใหม่ ซึ่งไม่ได้มีมาแต่โบราณ