12 หลักฐานทำลายหลักประกันสุขภาพ

15 ปีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำให้คนไทยหลายสิบล้านสามารถเข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม การเข้ามาปกครองประเทศของ คสช. ตลอดสามปีเศษ ยากจะปฏิเสธว่าเป็นช่วงเวลาที่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเผชิญการคุกคามหนักหน่วงที่สุด

ความสัมพันธ์สร้างสรรค์ระหว่างแพทย์กับคนไข้

เพราะใฝ่ฝันถึงการผลักดัน 'ความปลอดภัยของผู้ป่วย' เป็นวาระแห่งชาติ แพทย์คนหนึ่งจึงมองเห็นช่องทางที่จะทำให้บุคลากรสาธารณสุขและคนไข้ วางความขัดแย้งไว้เบื้องหลัง แล้วหันหน้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกและการป้องกันร่วมกัน