เมื่อโรงเรียนรัฐมีเอกชนร่วมพัฒนา ผลที่ตามมา ใครได้-ใครเสีย

'โรงเรียนร่วมพัฒนา' คือโรงเรียนรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน ทั้งเงินทุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่จากโรงเรียนหลายหมื่นแห่งทั่วประเทศ โรงเรียนโชคดีเหล่านี้มีแค่หยิบมือ นี่คือความต่างทางการศึกษาที่กำลังเกิดขึ้น

จดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ ‘หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือนโยบายรัฐสวัสดิการเพื่อประชาชน’

ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐประหารที่กล้าให้สัญญาประชาคมว่า จะไม่ล้มระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตามขอนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนดังต่อไปนี้

ระบอบทักษิณ 101

“ระบอบทักษิณคือ ความเคลื่อนไหวแรกที่จะออกจากโครงสร้างอำนาจเดิมของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลัง 14 ตุลาคม 2516” เกษียร เตชะพีระ หนึ่งในผู้นิยามคำว่า ‘ระบอบทักษิณ’ เอาไว้ตั้งแต่ปี 2546