สุขสันต์วันครบรอบอภิวัฒน์สยาม: เมื่อ 24 มิถุนาเวียนบรรจบ ครบรอบใหม่

24 มิถุนายน 2475 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยกลุ่มผู้ก่อการนาม ‘คณะราษฎร’ ได้ประกาศเปลี่ยนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และร่วมสถาปนาอำนาจรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาขึ้นมาแทน

เราจะจดจำปรีดีอย่างไร: มอง ‘ตัวตน’ นายปรีดีผ่าน ‘เพจคณะร่าน’ ‘เพลงน้าแอ๊ด’ และ ‘หมุดที่หายไป’

2 พฤษภาคม 2561 ครบรอบวันอสัญกรรมของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ WAY สำรวจตัวตนและความทรงจำของสังคมไทยร่วมสมัยที่มีต่อปรีดี พนมยงค์ ผ่าน 3 ปรากฏการณ์ร่วมสมัย

WAY to READ: ทหารเรือปฏิวัติ จิ๊กซอว์ที่หายไปในปฏิวัติ 2475

เหตุการณ์วันอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 เรามักจดจำแต่เพียงชื่อของ ปรีดี พนมยงค์, พันโทแปลก พิบูลสงคราม นิธิ นิธิวีรกุล หยิบยกหนังสือที่ว่าด้วยบทบาทของ 'ทหารเรือ' ผู้มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศที่มักถูกมองข้าม

กษัตริย์ศึกษา: การกลับมาของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

'กษัตริย์ศึกษา' ในที่นี้คือการอธิบายและศึกษาพระมหากษัตริย์โดยใช้หลักวิชาการ วิทยานิพนธ์เรื่อง ‘ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย’ โดย อนุชา อชิรเสนา อธิบายเรื่องผู้สำเร็จราชการฯ บทบาทและความสัมพันธ์กับระบอบประชาธิปไตย

10 ผีที่ต้องเจอใน ‘ชาติ’ นี้

ฮัลโลวีนปีนี้ WAY magazine ลิสต์รายชื่อ 10 ผีไทยที่คอยหลอกหลอน ไม่ให้คนไทยพบความสุขสงบในชีวิต ทั้งครอบงำความคิดความเชื่อไม่ให้คนไทยไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า