มนุษย์ซูเปอร์มาร์เก็ต ห่วงโซ่อุปทาน และอาหารที่ยั่งยืน

งานเสวนา 'มนุษย์ซุปเปอร์ (มาร์เก็ต)' จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก และองค์การอ็อกแฟมประเทศไทย ว่าด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารที่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปและกระจายสินค้า เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

ในห้องทดลองยานั้น มีคนตาย

ประวัติศาสตร์การเพิกถอนยาเจ็ดชนิดที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐ อันมีผลโยงใยถึงความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) กับบรรษัทยารายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

ภัยเงียบจากตู้น้ำหยอดเหรียญ

นับวันตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้น ทั่วประเทศมีทั้งสิ้นกว่า 6 หมื่นตู้ แต่เมื่อ อย. มีการสำรวจกลับพบว่า ตู้น้ำดื่มเกือบครึ่งหนึ่งตกมาตรฐาน    

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ อันตราย…ใกล้ตัว

เราอาจเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มวิกฤติขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้รุนแรงขึ้น หากทิ้งอย่างไม่รับผิดชอบ หรือส่งต่อให้ผู้รับซื้อที่มีการกำจัดขยะไม่ได้มาตรฐาน แต่ผลกระทบที่หนักกว่านั้น กำลังใกล้เข้ามา

Single Window เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ชวนทำความรู้จักโปรแกรมสามัญประจำบ้านที่จะช่วยให้ผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์สุขภาพลวงโลก ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และยา

สิทธิผู้บริโภคไทย ที่ไม่เป็นข่าว!

Infographic สรุปสถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภค ปี 2557 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเสนอข่าวผลิตภัณฑ์อันตรายต่อผู้บริโภคในหน้าสื่อยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

เสรีภาพกัญชาไทย ใครกำหนด?

เปิดเวทีปรับทัศนคติเรื่องกัญชาเพื่อการรักษาและสิทธิ์ในการดูแลตนเองของประชาชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็น เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนไหวเรื่องกัญชาในเมืองไทย

ฉลากแบบไหน? ถูกใจผู้บริโภค

หากเทียบกันระหว่างฉลากโภชนาการทั่วไปและฉลากแบบสัญญาณไฟจราจร (traffic light label) เชื่อแน่ว่าผู้บริโภคหลายคนน่าจะสนับสนุนให้ใช้แบบสัญญาณไฟอย่างไม่มีข้อแม้ แต่เมื่อมีแบบอื่นๆ เข้ามาให้เลือกด้วย ผู้บริโภคจะตัดสินใจอย่างไรดี