ลัก-ลอก

วัฒนธรรม 'การลอก' ดูเหมือนเรื่องธรรมดาเมื่อครั้งยังเด็ก แต่ในสังคมผู้ใหญ่ การลอกไม่ควรเป็นเรื่องปกติสามัญ หากดูที่รากศัพท์ตะวันตก การลอกไม่ต่างอะไรกับ 'โจรกรรม' เราจะปล่อยให้คนที่ไม่คิดสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเอง หรือ 'นักก็อป' เหล่านี้ลอยนวลจริงหรือ