เตรียมพร้อมสำหรับพลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์ในปี 2050

เป็นที่รู้กันในปัจจุบันว่า พลังงานฟอสซิลกำลังจะหมดไป การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานจำต้องเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ทางที่ดีและดูมีอนาคตมากกว่า คาดกันว่า หากการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันมีศักยภาพมากขึ้น โลกจะพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในปี 2050

ชีวประวัติฉบับย่นย่อของรถยนต์ไฟฟ้า

เนื่องจากวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในช่วงทศวรรษที่ 1970 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ากลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งโดยได้รับความหวังว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการพึ่งพาการใช้พลังงานโดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคขนส่ง

Geothermal Plant-Kenya

ทุ่มงบพลังงานทดแทน

ทางการเคนยาประกาศเดินหน้าเมกะโปรเจ็คต์พลังงานทดแทนเต็มกำลัง ด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพและโรงไฟฟ้าพลังลม ควบคู่ไปกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว