‘สยามพาราควอต’ ประเทศอาบสารพิษ

สารเคมีเกษตรอย่าง ‘พาราควอต’ ไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะของเกษตรกร แต่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ คำถามอยู่ที่ว่า จุดยืนทางนโยบายของประเทศนี้อยู่ตรงไหน

ความเสี่ยงของผู้หญิง แม่ เมีย ในพื้นที่เกษตรกรรม

ชาวนาไม่เพียงเผชิญหน้ากับราคาข้าวที่ตกต่ำ ความยากจน และทั้งมายาคติที่กดทับการเป็นชาวนาเสียมากมาย หากเกษตรกรหญิง ซึ่งมีอีกหน้าที่คือการเป็นเมียและแม่ ยังมีความเสี่ยงที่จะให้กำเนิดลูกที่มีพัฒนาการช้า เนื่องจากสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผืนดิน