ไทยแลนด์แดนคนแกร่ง กับการนำเข้าปลาจากฟุกุชิมะ

กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อไทยเป็น ‘ประเทศแรกในโลกที่ยอมรับสินค้าประมงจากพื้นที่ฟุกุชิมะ’ โดย 'ไม่ตรวจสอบซ้ำ' ว่าสินค้าประมงนี้มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน และนี่คือรายละเอียดว่าลึกลงไปกว่ายอดภูเขาน้ำแข็งคือขั้นตอนการทำงานที่พิลึกพิกลของรัฐไทย การค้าระหว่างประเทศ และเสียงอันดังของกลุ่มทุน

Earthquake and Tsunami damage-Fukushima Dai Ichi Power Plant, Japan

ปัญหาลูกใหญ่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะฯ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิ กำลังประสบปัญหาการเก็บน้ำที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี สำหรับหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ที่เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยปัญหาการรั่วไหลของน้ำราว 200,000 ตันคือสิ่งที่อันตรายที่สุด ยังไม่รวมการระเบิดตัวเองได้ของน้ำปนเปื้อนดังกล่าว