WAY to READ: สมุดบันทึกจากคุกของกรัมชี่

สัปดาห์นี้ นิธิ นิธิวีรกุล หยิบ 'บทสำรวจความความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่' นักทฤษฎีการเมือง มาอธิบายโครงสร้างทางสังคม ชนชั้น และลำดับอำนาจ ภาพนี้ทาบทับกับสองเหตุการณ์ร่วมสมัยในไทย คือกรณีเสือดำ และบ้านพักผู้พิพากษาเชิงดอยสุเทพ

ANARCHIST: Here We Come พิมพ์ครั้งที่ 2

สืบสาแหรกขบวนการฝ่ายซ้าย จากมาร์กซิสต์ในอดีตถึงอนาคิสต์ในอนาคต โดย ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์