The Bad Boy with Girls VS the Bad Girl with Big Money

อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า โลกกำลังจะรู้แล้วว่า ฮิลลารี คลินตัน จะได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐ หรือว่าทั้งโลกจะได้ทำความรู้จัก โดนัลด์ ทรัมป์ ในฐานะประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหรัฐ